TARIEVEN

Fysiotherapie Kaatsheuvel hanteert marktconforme tarieven voor alle behandelingen.

Fysiotherapie

€ 35,00

Manuele therapie

€ 45,00

MC Kenzie MDT

€ 50,00

Toeslag aan huis

€ 15,00

Deze tarievenlijst kunt u ook inzien in de wachtruimte. Fysiotherapie Kaatsheuvel heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. Uw behandelend fysiotherapeut kan u hierover nader informeren. Of lees meer over verzekeringen