FYSIOTHERAPIE

Onderzoeken, behandelen en voorkomen van houdings- en bewegingsklachten.

De behandeling fysiotherapie

De fysiotherapeut onderzoekt, behandelt en voorkomt houdings- en bewegingsklachten. Daarnaast begeleidt hij mensen in het voldoende en verantwoord bewegen.  Een behandeling duurt ongeveer een half uur en vindt plaats in onze praktijk, bij u thuis of in zorgcentrum de Vossenberg. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut de klachten in kaart en volgt een lichamelijk onderzoek. In samenspraak met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort klacht en de ernst ervan. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut contact op met de huisarts. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of wij u met deze klacht niet kunnen helpen. Daarnaast begeleiden wij u middels brieven als u een afspraak heeft met uw behandeld arts. Naast de behandeling besteedt de fysiotherapeut aandacht aan het voorkomen van klachten in de toekomst.